Welcome to MarionCosmetics.com
pomorskiee

Marion Sp. z o.o.
realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem
„Promocja oraz dystrybucja produktów Marion Sp. z o.o.”

Cel projektu: „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim.”

Nr umowy UDG-PBE.02.2018/044

Wartość projektu: 95.801,37 zł

Dofinansowanie: 40.000 zł